Reviews

Jacob Wivel, Børsen:
“En­sem­blet, der i sin in­stru­ment-sam­men­sæt­ning trod­ser en­hver sund for­nuft, er Kot­tos, der med ak­kor­deo­ni­sten Bjar­ke Mo­gen­sen i front for længst har be­vist, hvil­ken me­ning der fin­des hin­si­des for­nuf­ten. Her får man klang­li­ge virk­nin­ger, man så ab­so­lut ikke får andre ste­der, le­ve­ret med en ube­stri­de­lig mu­si­ka­li­tet.”


Henrik Friis, Politiken:
****
“Det lille ensemble Kottos i scenens ene side sørger for, at Kaj Munks sort-hvide verden får nogle livgivende farver. Kvartetten siger selv, at de spiller folkemusik fra et land, der ikke eksisterer, og det er nok meget præcist. Det er fire klassisk skolede musikere på blokfløjte, lutinstrumentet bouzouki, accordeon og cello, der spiller sig rundt i grænselandet mellem lydeffekter og melodisk opbygget musik med både fart og inderlighed.”


Peter Dürrfeld, Kristeligt Dagblad:
*****
“De fire musikere – formidler Frandsens musik med årvågen professionalisme og bidrager i højseste grad til forestillingens helstøbte sammenhæng.”


Christine Christiansen, Jyllands Posten:
****
“Fire blændende instrumentalister på cello, akkordeon, det græske strengeinstrument bouzouki og et arsenal af blokfløjter lader fremmedartede folkemusikalske klange pible energisk under det konkrete handlingsforløb.”


Camilla Marie Dahlgreen, Information:
“Den instrumentale del udgjordes af ensemble Kottos, der er lidt af en begivenhed på den danske, klassiske musikscene. Deres besætning består af blokfløjter, cello, akkordeon og bouzouki og udover at være nogle fremragende musikere, kan de hive nogle rariteter op af deres instrumentbeholdning.”


Politiken, December 2015
New Light Messiah
*****
“Resultatet var skrøbeligt, klangskønt, originalt og fascinerende. Den vigtigste grund til det var, at de fire musikere ville lege. At de ikke holdt sig tilbage for at udsmykke Händels toner med ekstra pynt eller variere musikken med helt anderledes klangfarver. Eller at de turde lade det rytmiske billede flyde i situationer, tiden alligevel var gået i stå.”


George Rompolas, Aixmi news
Greece 26/10/2017
“The prolonged warm applause came as a natural consequence of the great effort made by the performers…absolute synchronisation, incessant flow, fortitude and directness with the audience.”